Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240
Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240
Địa chỉ: 151/25 Đường Trần Văn Xã,tổ 2 ,kp3,P.Trảng Dài,TP. Biên Hòa,. T Đồng Nai

Thi Công Thảm Bê Tông Nhựa Nóng

06-05-2018
Cty Thắng Hòa Phát nhận thi công bê tong nhựa nóng tại Bình Dương ,Đồng Nai ,TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lận cận với giá cả cạnh tranh bảo hành dài hạn LH: 0908845240 .

QUY TRÌNH THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG:

 

1.       Chuẩn bị  mặt bằng và vệ sinh nền đá :

       -  Trước khi tiến hành thảm phải kiểm tra xử lý ban gạt bù vênh và lu lèn những vị trí bị lồi lõm trên diện tích mặt đường .

 -   Phải định vị trí và cao độ rải ở hai mép mặt đường đúng với thiết kế. Kiểm tra cao độ

  bằng máy cao đạc.

 -   Khi có đá vỉa 2 bên cần đánh dấu độ cao rải và quét lớp nhựa lỏng (hoặc nhũ tương) ở thành đá vỉa, dùng bạt che chắn không để nhựa dính vào đá vỉa trong quá trinh tưới.

-   Vệ sinh, thổi sạch bụi bẩn bằng máy thổi bụi ( Hoặc chổi quét ), những nơi mặt đường dính bám đất thì phải xịt nước rửa sạch, sau đó dung máy thổi bụi xịt thổi.

2.      Thi công lớp nhựa lót

Nhựa dính bám sử dụng cho gói thầu này là nhũ tương phân tích nhanh CRS1  tiêu chuẩn tưới 1kg/m2.

-      Lớp nhựa lót được thi công bằng máy tưới theo quy định và trong khi tưới phải bảo vệ các công trình lân cận, cây cối … không bị dính bẩn.

-      Lớp nhựa lót được tưới khi mặt đá khô ráo nước, khi không có sương mù, mưa.

-      Lớp nhựa lót phải tưới đều, không được sót, không được chồng lên nhau ở những chổ lượng nhựa lót không đủ thì phải tưới một lượng nhựa bổ sung.

-      Trước khi tưới nhưa loùt, bề mặt của lớp cấp phối dăm phải được thổi bụi, dọn sạch  taát caû raùc vuïn, nhöõng vaät lieäu laï khaùc vaø phaûi söûa baèng phaúng cuõng nhö  xử lyù ñộ dốc ngang, ñộ dốc dọc theo ñuùng cầu thiết kế.

-      Trong khi töôùi nhöïa loùt phaûi löu yù ñeán nhieät ñoä beân ngoaøi ñeå ñieàu chænh cho phuø hôïp, lôùp nhöïa loùt ñöôïc töôùi ñoàng nhaát baèng maùy töôùi nhöïa. Khi töôùi nhöïa gaëp trôøi möa phaûi ngöng ngay, rieâng taïi nhöõng choã bò bong troùc nhöïa do xe coä seõ ñöôïc nhaø thaàu tướiû theâm lôùp nhũ tương.

3.      Rải bê tông nhựa nóng

-      Sử dụng máy rải thảm  (có chiều rộng một vệt rải là 3.0 đến 6.0 m, dung tích của phễu chứa 10T) .

-      Mặt đường rộng 7m được chia làm 2 vệt rải và tiến hành rải từng vệt một chiều dài mỗi vệt rải xuyeân suoát tuyeán ñöôøng.

-      Chỉ được thi công lớp BTN trong những ngày trời không mưa, móng đường khô ráo, nhiệt độ không khi thi công đảm bảo theo qui trình và chỉ cho phép rải khi độ bằng phẳng độ dốc dọc dốc ngang sai số nằm trong phạm vi cho phép (theo quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường BTN nhựa TCVN : 8819-2011).

-      Máy rải sẽ được vận hành với vận tốc thích hợp sao cho bề mặt lớp bê tông nhựa không bị nứt, gãy hoặc gồ ghề, trong trường hợp trên sẽ dừng việc rải và kiểm tra sửa chữa trước khi tiếp tục sử dụng.

-      Khi bắt đầu ca làm việc cho máy rải hoạt động không tải từ 10-15 phút để kiểm tra máy móc, sự hoạt động của guồng xoắn và băng chuyền, đốt nóng tấm là trước khi đổ nhận vật liệu từ xe đầu tiên sau đó điều khiển cho thùng ben đổ từ từ hỗn hợp xuống phễu rải của máy.

-      Khi hỗn hợp đã phân bố đều dọc theo guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 chiều cao guồng xoắn thì máy rải tiến về phía trước theo vệt quy định. Trong quá trình rải luôn luôn giữ cho hỗn hợp ngập 2/3 guồng xoắn.

-      Phải thường xuyên kiểm tra bằng chế độ chỉnh cao độ tự động và dùng que sắt đã đánh dấu để kiểm tra bề dày hỗn hợp rải, khi điều chỉnh bề dày rải của hỗn hợp BTN thì phải vặn tay nâng hạ nhẹ nhàng để lớp BTN không bị khấc. Trong suốt quá trình rải bắt buộc phải để cho thanh đầm hoạt động.

-      Cuối ngày làm việc phải để cho máy chạy không tải ra cuối vệt rải khoảng 5-7m mới ngừng hoạt động. Dùng bàn trang nóng, cào sắt vun vén cho mép cuối vệt rải đủ chiều dày và thành một đường thẳng góc với tim đường. Đặt thanh gỗ chắc dọc theo vệt rải hoặc thanh ray trước khi lu lèn. Cuối ngày làm việc xắn bỏ một phần hỗn hợp để mép chỗ nối tiếp dọc được ngay thẳng đủ bề dày.

-      Trước khi rải tiếp phải sửa lại mép vệt chỗ nối tiếp dọc và ngang, quét một lớp mỏng nhựa lỏng đông đặc vừa hay nhũ tương nhựa phân tích nhanh để đảm bảo dính kết tốt giữa vệt rải cũ và mới.

-      Khi máy rải làm việc bố trí công nhân dùng bàn trang, xẻng, cào sắt đi theo máy làm các công việc sau:

-      Té phủ hỗn hợp hạt nhỏ lấy từ trong phễu máy rải rải thành một lớp mỏng dọc theo mối nối, san đều các chỗ lồi lõm của mối nối.

-      Xúc bỏ những chỗ hỗn hợp mới rải bị thiếu hoặc quá thừa và bù vào chỗ đó hỗn hợp tốt hơn.

-      Gạt bỏ bù phụ những chỗ lồi lõm cục bộ trên bề mặt lớp BTN mới rải.


Công trình

Dịch vụ

Tin tức