Công nghệ cào bóc mặt đường - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Công nghệ cào bóc mặt đường - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Công nghệ cào bóc mặt đường - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Công nghệ cào bóc mặt đường - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Công nghệ cào bóc mặt đường - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240

Công nghệ cào bóc mặt đường - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240
Công nghệ cào bóc mặt đường - THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG - CTY THẮNG HÒA PHÁT CHUYÊN THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA NÓNG LH:0908.845.240
Địa chỉ: 151/25 Đường Trần Văn Xã,tổ 2 ,kp3,P.Trảng Dài,TP. Biên Hòa,. T Đồng Nai

Công nghệ cào bóc mặt đường

06-05-2018
GIẢI PHÁP SỮA CHỮA NÂNG CAO KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG BẰNG CÔNG NGHỆ CÀO BÓC THEO PHƯƠNG PHÁP NHẬT BẢN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG " ROAD CUTTER '' CỦA HÃNG SAKAI I- HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ,THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CÀO BÓC NGUỘI BẰNG THIẾT BỊ CÀO BÓC CHUYÊN DỤNG 1. Phạm vi áp dụng - Chỉ dẫn này đề cập đến công nghệ cào bóc lớp mặt đường cũ sử dụng máy cào bóc chuyên dụng trong duy tu, sửa chữa mặt đường bê tông nhựa. - Công nghệ này được sử dụng để cào bỏ đi lớp bê tông nhựa cũ đến một chiều sâu nhất định, sau đó rải lại lớp bê tông nhựa mới (hoặc không); hoặc được sử dụng trong trường hợp tái chế toàn chiều sâu cần xử lý trước (theo thiết kế, cần cào bỏ bớt đi một phần lớp bê tông nhựa cũ). 2 . Máy chuyên dùng và dây truyền công nghệ

1. Phạm vi áp dụng

- Chỉ dẫn này đề cập đến công nghệ cào bóc lớp mặt đường cũ sử dụng máy cào bóc chuyên dụng trong duy tu, sửa chữa mặt đường bê tông nhựa.

- Công nghệ này được sử dụng để cào bỏ đi lớp bê tông nhựa cũ đến một chiều sâu nhất định, sau đó rải lại lớp bê tông nhựa mới (hoặc không); hoặc được sử dụng trong trường hợp tái chế toàn chiều sâu cần xử lý trước (theo thiết kế, cần cào bỏ bớt đi một phần lớp bê tông nhựa cũ).

2 . Máy chuyên dùng và dây truyền công nghệ

- Nguyên lý hoạt động: Khi cào bóc, bộ phận cào bóc là một tang dao băm (cutter drum) được điều khiển để cào bóc lớp bê tông nhựa đến một độ sâu nhất định; vật liệu được cào bóc sẽ theo băng tải và được chuyển vào thùng xe chất tải chạy phía trước máy cào bóc với tốc độ tương đương tốc độ làm việc của máy cào bóc. Máy cào bóc có thể sử dụng bánh xích hoặc bánh lốp, trong đó máy cào bóc sử dụng bánh lốp thường được sử dụng hơn.Ví dụ về máy cào bóc mặt đường nhãn hiệu SAKAI, loại ER500F như Hình D.4

 Cào bóc lớp bê tông nhựa cũ                    ------>                             Rải lớp bêtông nhựa

 

 Xe ben             Máy cào bóc               Tưới nhũ tương            Máy rải atphan            Lu bánh sắt        Lu lốp


Công trình

Dịch vụ

Tin tức